Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Dzieci
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Zajęcia dodatkowe
Opłaty
Plany pracy
Rekrutacja
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

line.gif

 

Przedszkole Samorządowe Nr 16 w Piotrkowie Trybunalskim czynne jest:

 

od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 do 16.30

 • Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy.

 • Interesantów przyjmuje dyrektor przedszkola.

 • Interesanci przyjmowani są w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godz.
  9.00 do 11.00, a w środy od godz. 12.30 do godz.14.30.

 • Informacje mogą być też udzielane telefonicznie / 44/ 731 08 06 w w/w godzinach,

 • Podania, wnioski i pisma interesantów można wysyłać na adres:
                   Przedszkole Samorządowe Nr 16
                   97-300 Piotrków Trybunalski
                   ul. Słowackiego 98 bl.

 • Korespondencję można kierować również drogą elektroniczną

  na adres   przedszkole_16@o2.pl

odpowiada: Alina Rataj

wytworzył: Alina Rataj

wprowadził: administrator

data: 25-03-2013

data: 25-03-2013

data: 26-03-2013Rejestr zmian strony